Pro koně není důležitý cíl, ale cesta. Asi by tomu tak mělo být i u lidí. To je motto naší rodinné ekologické farmy Alpská chalupa - Stáj Poluška.

- ekofarmy podle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

naším kontrolním a certifikačním orgánem je Biokont CZ, s.r.o. - www.biokont.czAlpská chalupa - Stáj Poluška

Chceme vás seznámit s naší rodinnou ekologickou farmou, tedy hlavně s členy naší široké rodiny - našimi koňmi. Pokud vás zaujmou, budeme rádi, když se s nimi seznámíte i osobně, ať už jako potenciální zájemci o vyjížďku na koních nádhernou krajinou v okolí naší ekofarmy, nebo se na ně přijedete jen podívat a pozdravit se s nimi. Uvítáme i vaše čtyřnohé kamarády - vaše koně, psy, kočky...

 

Naše krajina

Rodinná ekologická farma Alpská chalupa-Stáj Poluška je situována v předhůří Šumavy, konkrétně v jihovýchodním výběžku Českokrumlovské vrchoviny (masívu Polušky), přibližně v polovině vzdálenosti mezi městy Český Krumlov a Kaplice, v okolí jejich dopravní spojnice, kterou tvoří silnice III. třídy č. 1572. Z hlediska územně správního rozdělení ČR se pozemky a stavby ekofarmy nacházejí v Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a pověřené obce Kaplice, na území obcí Rožmitál na Šumavě a Omlenice, v katastrálních územích Zahrádka a Zahrádka u Omlenic. Farma obhospodařuje sad, louky a pastviny, které tvoří asi tři čtvrtiny její rozlohy, zbytek jsou neprodukční pozemky (vodoteče, malý rybník, meze porostlé dřevinami, remízky, hájky), které tvoří prvky kostry systému ekologické stability krajiny (interakční prvky, regionální a lokální biokoridory a biocentra), a dále komunikace a manipulační plochy.

 

Naši koňové

(v závorce za oficiálním jménem je přezdívka, kterou koně zpravidla oslovujeme):

klisny: Angara (Angína, Pánč), Carmen (Karí, Mína), Cosirea (Kosi), Cosmia (Mia, Maja), Fontána (Kometa), Illa (Iluška), Kira (Kirikou, Kikirík), Kolyma (Kolík), Matylda (Máťa, Mates), My Lady (Lejdy, Lejdyáš), Nisa (Nýsa), Ready, Rebeka (Bebeka, Breberka), Ruby, Řeka (Řekule), Tara (Tařenka), Unka (Umque), Wali, Wa Milka (Milka), Zuzana (Zuzi), Želíz (Želina, Žeryk)

hřebci a valaši: Altaj (Altík, Knedlík), Blesk (Béďa), Cipísek (Cipís), Darek (Dára, Dáreček), Fakýr (Bob), Honzík, Hugo (Hugin), Jenisej (Sedži), Levantin (Tino), Strut (Stroupek)